Współpraca między Zespołem Szkół Ekonomicznych w Żarach a Gimnazjum Christian - Wirth - Schule w Usingen została nawiązana w marcu 2002 roku. Wymiana odbywa się raz do roku w miesiącu wrześniu.