Szkolne Koło Krajoznawczo – Turystyczne „Horyzont”, działające przy Zespole Szkół Ekonomicznych w Żarach organizuje corocznie akcje "POLSKA NA ROWERY" o zasięgu powiatowym