Wychowawstwa 2021/2022

TECHNIKUM INFORMATYCZNE
II TI - Mariusz Kmiecik
IIIa TI po GIMN. - Katarzyna Marciniak
IIIb TI po PODST. - Piotr Zaucha
IV TI - Waldemar Kobus

TECHNIKUM INFORMATYCZNE/TECHNIKUM PROGRAMISTYCZNE
I TI/TP - Małgorzata Potocka

TECHNIKUM ELEKTRONICZNE/TECHNIKUM PROGRAMISTYCZNE 
II TPL - Radosław Sobieraj

TECHNIKUM ELEKTRONICZNE/TECHNIKUM GRAFIKI I POLIGRAFII CYFROWEJ
III TL/TG po GIMN. - Wioletta Pięta
III TL/TG po PODST. - Adrianna Albinowska
IV TL/TG - Tomasz Wągrowski

TECHNIKUM ELEKTRONICZNE/TECHNIKUM REKLAMY
I TL/TR - Bożena Grodzka-Sawicka

TECHNIKUM GRAFIKI I POLIGRAFII CYFROWEJ/TECHNIKUM REKLAMY
II TRG - Rafał Marlikowski

TECHNIKUM EKONOMICZNE/TECHNIKUM RACHUNKOWOŚCI
I TEK - Małgorzata Smużniak
II TEK - Lidia Neska

TECHNIKUM EKONOMICZNE/TECHNIKUM REKLAMY
III TE/TR po GIMN. - Iwona Małkiewicz
III TE/TR po PODST. - Marcin Potocki

TECHNIKUM EKONOMICZNE/TECHNIKUM ORGANIZACJI REKLAMY
IV TE/TR - Izabela Adamczyk