TELEFONY ALARMOWE:

TELEFON ALARMOWY 112   TELEFONY KOMÓRKOWE NA TERENIE UE
POLICJA 997  
STRAŻ POŻARNA 998  
POGOTOWIE RATUNKOWE 999  
STRAŻ MIEJSKA 986  
     
POGOTOWIE ENERGETYCZNE   991  
POGOTOWIE GAZOWE 992  
POGOTOWIE CIEPŁOWNICZE 993  
POGOTOWIE WODOCIĄGOWE 994  
     
WOJEWÓDZKIE CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO 987  
TELEFON ZAUFANIA DLA DZIECI i MŁODZIEŻY 116111  
NUMER RATUNKOWY NAD WODĄ WOPR 601100100  
TELEFON W SPRAWIE ZAGINIONEGO DZIECKA 116000  
ANTYDEPRESYJNY TELEFON ZAUFANIA FUNDACJI ITAKA 224848801  
DZIECIĘCY TELEFON ZAUFANIA RZECZNIKA PRAW DZIECKA 800121212  
INFOLINIA AA 801033242  
INFOLINIA "STOP ŻEBRACTWU" 800440450  
INFOLINIA POLICJI 800120226  
NARKOTYKI - NARKOMANIA OGÓLNOPOLSKI TELEFON ZAUFANIA 801199990  
NIEBIESKA LINIA - OGÓLNOPOLSKIE POGOTOWIE DLA OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE 801120002  
TELEFON ZAUFANIA DLA RODZICÓW I NAUCZYCIELI 800100100  
TELEFON ZAUFANIA DLA OSÓB DOZNAJĄCYCH PRZEMOCY W RODZINIE 683280663  
ZESPÓŁ PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNYCH W ŻARACH 684794383  
MOPS ŻARY 684755580  
GOPS ŻARY 684707338