INFORMACJE O ZAKOŃCZONYCH PRZETARGACH W ZESPOLE SZKÓŁ EKONOMICZNYCH W ŻARACH

 

2019-04-17

Dostawa pomocy dydaktycznych i wyposażenia pracowni elektronicznej w Zespole Szkół Ekonomicznych w Żarach

Lp. Wyszczególnienie Do pobrania
1. Ogłoszenie o przetargu
2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
  Ogłoszenie zostało umieszczone na UZP pod numerem https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=e75bf46c-191a-4d2d-8383-b65a05068cf2  
3. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 10.05.2019
4. Specyfikacja istotnych Warunków Zamówienia wraz z  załącznikami po zmianach z dnia 10.05.2019
5. Odpowiedź na pytania z dnia 10 maja 2019
6. Odpowiedź na pytania z dnia 15 maja 2019
7. Informacja z otwarcia ofert
8. Informacja o unieważnieniu postępowania
9. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia