Oto zestawienie podręczników na rok szkolny 2021/2022 dla poszczególnych klas w postaci plików .pdf:

Klasa Plik.pdf
Klasy 1  
klasa 1 technikum ekonomiczne
klasa 1 technikum organizacji reklamy
klasa 1 technikum informatyczne
klasa 1 technikum elektroniczne
klasa 1 technikum programistyczne
klasa 1 technikum rachunkowości
Klasy 2  
 klasa 2 technikum ekonomiczne  
klasa 2 technikum organizacji reklamy
klasa 2 technikum informatyczne
klasa 2 technikum elektroniczne
klasa 2 technikum programistyczne
klasa 2 technikum rachunkowości
 klasa 2 technikum grafiki i poligrafii cyfrowej  
Klasy 3 po szkole podstawowej  
klasa 3b technikum ekonomiczne
klasa 3b technikum organizacji reklamy
klasa 3b technikum informatyczne
klasa 3b technikum grafiki i poligrafii cyfrowej
klasa 3b technikum elektroniczne
Klasy 3 po gimnazjum  
klasa 3a technikum ekonomiczne
klasa 3a technikum organizacji reklamy
klasa 3a technikum informatyczne
klasa 3a technikum grafiki i poligrafii cyfrowej
klasa 3a technikum elektroniczne
Klasy 4  
klasa 4 technikum ekonomiczne
klasa 4 technikum informatyczne
klasa 4 technikum grafiki i poligrafii cyfrowej
klasa 4 technikum elektroniczne
klasa 4 technikum organizacji reklamy