Nauczyciele:

Lp.  Nazwisko i imię Przedmiot
1 Adamczyk Izabela  przedmioty zawodowe
2 Albinowska Adrianna j. angielski
3 Ciwoniuk Mirosław przedmioty zawodowe
4 Czajka Bogumił religia
5 Doroziński Dariusz przedmioty zawodowe
6 Fekieta Daniel przedmioty zawodowe
7 Filipek Izabela nauczyciel
8 Głowala Danuta przedmioty zawodowe
9 Górska Danuta główny księgowy
10 Górski Tomasz w-f
11 Grabowska Anna referent
12 Grodzka-Sawicka Bożena wos, historia, przedmioty zawodowe
13 Gruber Katarzyna logopeda/rewalidacja
14 Hakman Monika pedagog szkolny
15 Hołodiuk Bartosz historia, wf, edb
16 Jagas Beata matematyka
17 Jurkowski Andrzej j. angielski
18 Kalinowska Małgorzata samodzielny referent ds płac
19 Klój Sylwia chemia
20 Kmiecik Mariusz j. polski, wok
21 Kobus Waldemar fizyka
22 Kondycka Iwona sprzątaczka
23 Koszela Dariusz w-f
24 Kruk Elżbieta sprzątaczka
25 Lis Rafał przedmioty zawodowe
26 Małkiewicz Iwona polski
27 Małkiewicz Jarosław geografia
28 Marciniak Katarzyna j. niemiecki
29 Marlikowska Gabriela kierownik gospodarczy
30 Marlikowski Rafał przedmioty zawodowe
31 Moos Iwona sprzątaczka
32 Morusiewicz Beata w-f
33 Neska Krzysztof historia, wos
34 Neska Lidia historia
35 Oksiak Katarzyna starszy referent ds administracji
36 Pięta Wioletta j. polski
37 Pisarczyk Agnieszka przedmioty zawodowe
38 Potocki Marcin j. angielski
39 Potocka Małgorzata j. angielski
40 Raczkowska Teresa sprzątaczka
41 Rogała Irena religia
42 Rogowski Wiesław przedmioty zawodowe
43 Sadulska Krystyna przedmioty zawodowe
44 Salamon Aleksander przedmioty zawodowe
45 Sawicz Iwona woźna-sprzątaczka
46 Smużniak Małgorzata przedmioty zawodowe
47 Sobieraj Radosław przedmioty zawodowe
48 Strykowska Kinga biologia
49 Szwaczka Paweł przedmioty zawodowe
50 Truś Dorota doradca zawodowy
51 Wągrowski Tomasz przedmioty zawodowe
52 Włodarczak Marlena  j. niemiecki, przedmioty zawodowe
53 Zając Jacek robotnik pracy lekkiej
54 Zaucha Piotr matematyka