Planowany nabór w Zespole Szkół Ekonomicznych w roku szkolnym 2022/2023:

  • Technik ekonomista – 15 uczniów
  • Technik rachunkowości – 15 uczniów
  • Technik informatyk – 15 uczniów
  • Technik programista – 15 uczniów
  • Technik reklamy – 15 uczniów
  • Technik grafiki i poligrafii cyfrowej – 15 uczniów