Światowy Dzień Zdrowia 2022 obchodziliśmy pod hasłem „Our planet, our healt – Nasza planeta, nasze zdrowie”. Uczniowie naszej szkoły mieli możliwość podzielić się informacją dotyczącą tego, jak oni sami przyczyniają się do poprawy stanu środowiska. W tym celu została przeprowadzona krótka ankieta. Odpowiedzi pokazały, że wszyscy uczniowie wdrażają zachowania sprzyjające poprawie i ochronie środowiska i chcą, aby dorośli również swoimi zachowaniami przyczyniali się do tego.