W dniach od 13.01.2021r. do 15.01.2021 r. uczniowie klas maturalnych zobowiązani są do złożenia deklaracji przystąpienia do egzaminu zawodowego, osobiście w szkole, zgodnie z harmonogramem, który ukaże się na LIBRUSIE w dniach 07-08.01.2021r.
W tych dniach zostanie zamieszczona deklaracja, którą należy wypełnić i wydrukować, a następnie dostarczyć do szkoły. Uczniowie klas maturalnych również w tych dniach są zobowiązani do naniesienia zmian w deklaracji maturalnej (zmiany dotyczą wykreślenia bądź pozostawienia przedmiotu dodatkowego).

 

Uczeń przybywający do szkoły powinien dostosować się do zasad i zaleceń COVID-19. Obowiązkowo przynieść własny długopis celem uzupełnienia deklaracji egzaminu maturalnego.