3.12.2020 roku odbyły się eliminacje szkolne Olimpiady Przedsiębiorczości. Do drugiego etapu zakwalifikowali się:
- Aleksandra Sinkiewicz 4aTE
- Dominika Godlewska 2bER
- Stanisław Haręża 4aTE
- Marta Kasprów 2aER
- Julia Falkiewicz 3aTR

Opiekunem merytorycznym jest p. I. Adamczyk.
Wszystkim gratulujemy!